Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
This supplier has been inspected onsite by , a third-party verification agency. They offer Assessment Reports and Verified Videos. This gives buyers trust and authoritative information about suppliers.
Báo cáo đánh giá nhà cung cấp
 • Báo cáo-1Thời hạn hợp lệ: Feb.2021 - Feb.2022
  Được kiểm toán bởi:
  Xem trước báo cáo này
  Mối quan hệ với nhà cung cấp Vàng: Self-owned
  Loại hình kinh doanh: Combined
  Ngành: Medical Devices
  Sản phẩm/Dịch vụ: spo2 Sensors; Ecg; Cuff; Temp Probes
  Số lượng nhân viên: 51 - 100 People
  Số nhân viên giao dịch quốc tế: 13 People
  Tổng kích thước tòa nhà: 1271 Square meters
  Kích thước văn phòng: 655 Square meters
  Số đăng ký giấy phép xuất khẩu: 03091339
  Doanh thu hàng năm (năm ngoái): confidential
  Để xem doanh thu theo vùng, vui lòng tải xuống và xem báo cáo đầy đủ.
  Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng: ISO13485
  Chứng Nhận sản phẩm: Other
  Số lượng thanh tra QA/QC: 3 People

  Bạn muốn báo cáo đánh giá đầy đủ? Đi đến liên kết tải xuống.

Báo cáo xác minh dòng sản phẩm chính
 • Main Product Lines Verification Report(s)
  Báo cáo-1Thời hạn hợp lệ: Feb.2021 - Feb.2022
  Được kiểm toán bởi:
Gửi email cho nhà cung cấp này